KRISTIN VINDØY

...Vil berøre, skape gjenkjennelse. Er opptatt av sammenhenger, alt levende liv, relasjoner

                Vi er av natur.

Hovedmotivet er ofte den feminine kraft

som kommer, er

og vender tilbake til jord.. 

     ..
....
           
   

                           Gleden å male..

Velkommen!

NESTE UTSTILLING:

MYTISK MYSTISK MAGISK
Galleri Fengselet, Storgaten 9 Hønefoss

Kristin Vindøy
Ruby Hansen
Ingrid Laugslet

Velkommen til Vernissage
Tirsdag 30.08.16 kl 19-21
Musikalsk innslag med Eivind Schee og Vidar Vindøy


Åpning 30.8 kl 19-21
Fra 31.08 - 03.09 åpent kl 11-16